نظرسنجینظر سنجی ساعت تبلیغاتی , ساعت دیواری تبلیغاتی , تولید ساعت تبلیغاتی , طراحی و تولید ساعت تبلیغاتی , ساعت تبلیغاتی , ساعت دیواری سفارش آنلاینسفارش آنلاین انواع هدیه تبلیغاتی , ساعت دیواری تبلیغاتی , تولید ساعت تبلیغاتی , طراحی و تولید ساعت تبلیغاتی , ساعت تبلیغاتی , ساعت دیواری , تولید کننده ساعت تبلیغاتی , خودکار تبلیغاتی , تولید کننده خودکار تبلیغاتی لیست قیمتلیست قیمت ساعت های تبلیغاتی ساعت دیواری تبلیغاتی , تولید ساعت تبلیغاتی , طراحی و تولید ساعت تبلیغاتی , ساعت تبلیغاتی , ساعت دیواری , تولید کننده ساعت تبلیغاتی , خودکار تبلیغاتی , تولید کننده خودکار تبلیغاتی02133709237-02133709232 پست الکترونیک ایران زمان تولید کننده یاعت دیواریپست الکترونیک ایران زمان

قیمت ها برحسب موتور چین استبدار می باشد .

توجه : به علت نوسان قیمت ها لطفا قبل از سفارشات هماهنگ شود .

توضیحات :

1 . قیمت ساعت دیواری تبلیغاتی با موتور تایوان ، 20000 ریال اضافه میگردد.

2 . قیمت ساعت تبلیغاتی با موتور آرام گرد درجه 1 ، 2000 تومان اضافه میگردد.

3 . قیمت ساعت دیواری با موتور آرام گرد درجه 2 ، 1000 تومان اضافه میگردد.

4 . قیمت ساعت ها با موتورT.S ،  500 تومان اضافه میگردد.

5 . قیمت ساعت چپ گرد با موتور چین استپ دار 1000 تومان اضافه میگردد.

6 . هزینه چاپ سیلک هر رنگ از 50 الی 250عدد مبلغ 50000 تومان میباشد.

7 . هزینه چاپ روی فریم ساعت تبلیغاتی هر رنگ از 50 الی 150 عدد مبلغ 500000 تومان میباشد. (ساعت تبلیغاتی پرال ، ساعت تبلیغاتی  پوما ، ساعت تبلیغاتی کلاسیک)

8 . خرید شامل 10% تخفیف میگردد و مبنای تسویه نقدی میباشد .

9 . تعداد سفارش کمتر از 50 عدد شامل تخفیف نمی گردد.

RSS
مدل آلفا - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 17000 تومان
مدل آلفا - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 17000 تومان
مدل دلتا - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 16500 تومان
مدل دلتا - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 16500 تومان
مدل درنیکا - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 17200 تومان
مدل درنیکا - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 17200 تومان
مدل کیمیا - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 1100 تومان - 12500 تومان
مدل کیمیا - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 1100 تومان - 12500 تومان
مدل توسکا - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : __ - 17000 تومان
مدل توسکا - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : __ - 17000 تومان
مدل تینا 311 - سایز : cm 46 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 31000 تومان
مدل تینا 311 - سایز : cm 46 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 31000 تومان
مدل تینا - سایز : cm 46 - قیمت چاپ دیجیتال : 3400 تومان - 27000 تومان
مدل تینا - سایز : cm 46 - قیمت چاپ دیجیتال : 3400 تومان - 27000 تومان
مدل 236 - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 17000 تومان
مدل 236 - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 17000 تومان
مدل 237 - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 2200 تومان - 13000 تومان
مدل 237 - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 2200 تومان - 13000 تومان
مدل 238 - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 2200 تومان - 24000 تومان
مدل 238 - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 2200 تومان - 24000 تومان
مدل نگین 6 - سایز : cm 37 - قیمت چاپ دیجیتال : 900 تومان - 22000 تومان
مدل نگین 6 - سایز : cm 37 - قیمت چاپ دیجیتال : 900 تومان - 22000 تومان
مدل 245 - سایز : cm 40 - قیمت چاپ دیجیتال : 900 تومان - 28000 تومان
مدل 245 - سایز : cm 40 - قیمت چاپ دیجیتال : 900 تومان - 28000 تومان
مدل 246 - سایز : cm 40 - قیمت چاپ دیجیتال : 2700 تومان - 22500 تومان
مدل 246 - سایز : cm 40 - قیمت چاپ دیجیتال : 2700 تومان - 22500 تومان
مدل میلاد - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : ___ - 27000 تومان
مدل میلاد - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : ___ - 27000 تومان
مدل دیاکو1 - سایز : cm 31.5 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 9500 تومان
مدل دیاکو1 - سایز : cm 31.5 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 9500 تومان
مدل دیاکو2 - سایز : cm 38 - قیمت چاپ دیجیتال : 2400 تومان - 1400 تومان
مدل دیاکو2 - سایز : cm 38 - قیمت چاپ دیجیتال : 2400 تومان - 1400 تومان
مدل دیاکو3 - سایز : cm 50 - قیمت چاپ دیجیتال : 4000 تومان - 3900 تومان
مدل دیاکو3 - سایز : cm 50 - قیمت چاپ دیجیتال : 4000 تومان - 3900 تومان
مدل پوما - سایز : cm 31.5 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 16000 تومان
مدل پوما - سایز : cm 31.5 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 16000 تومان
مدل 240 - سایز : cm 32 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 10500 تومان
مدل 240 - سایز : cm 32 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 10500 تومان
مدل 220 - سایز : cm 40*30 - قیمت چاپ دیجیتال : 1300 تومان - 10300 تومان
مدل 220 - سایز : cm 40*30 - قیمت چاپ دیجیتال : 1300 تومان - 10300 تومان
مدل 110 - سایز : cm 28 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 12300 تومان
مدل 110 - سایز : cm 28 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 12300 تومان
مدل دیاموند - سایز : cm 32 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11500 تومان
مدل دیاموند - سایز : cm 32 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11500 تومان
مدل دیاموند 4 گوش - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 13000 تومان
مدل دیاموند 4 گوش - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 13000 تومان
مدل نگین 1 - سایز : cm 25*33 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 9900 تومان
مدل نگین 1 - سایز : cm 25*33 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 9900 تومان
مدل نگین 2 - سایز : cm 27*35 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 11300 تومان
مدل نگین 2 - سایز : cm 27*35 - قیمت چاپ دیجیتال : 800 تومان - 11300 تومان
مدل نگین 3 - سایز : cm 32*34 - قیمت چاپ دیجیتال : 1100 تومان - 11300 تومان
مدل نگین 3 - سایز : cm 32*34 - قیمت چاپ دیجیتال : 1100 تومان - 11300 تومان
مدل نگین 4 - سایز : cm 27*36 - قیمت چاپ دیجیتال : 1100 تومان - 11500 تومان
مدل نگین 4 - سایز : cm 27*36 - قیمت چاپ دیجیتال : 1100 تومان - 11500 تومان
مدل نگین 5 - سایز : cm 32*36 - قیمت چاپ دیجیتال : 1200 تومان - 12000 تومان
مدل نگین 5 - سایز : cm 32*36 - قیمت چاپ دیجیتال : 1200 تومان - 12000 تومان
مدل 222 - سایز : cm 39 - قیمت چاپ دیجیتال : 2600 تومان - 12500 تومان
مدل 222 - سایز : cm 39 - قیمت چاپ دیجیتال : 2600 تومان - 12500 تومان
مدل 512 - سایز : cm 50 - قیمت چاپ دیجیتال : 4000 تومان - 36000 تومان
مدل 512 - سایز : cm 50 - قیمت چاپ دیجیتال : 4000 تومان - 36000 تومان
مدل TV - سایز : cm 30*33 - قیمت چاپ دیجیتال : 1200 تومان - 9900 تومان
مدل TV - سایز : cm 30*33 - قیمت چاپ دیجیتال : 1200 تومان - 9900 تومان
مدل دیبا - سایز : cm 32 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11300 تومان
مدل دیبا - سایز : cm 32 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11300 تومان
مدل تانیا - سایز : cm 27.5 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 9100 تومان
مدل تانیا - سایز : cm 27.5 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 9100 تومان
مدل تانیا 4 گوش - سایز : cm 32*31 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11000 تومان
مدل تانیا 4 گوش - سایز : cm 32*31 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11000 تومان
مدل پرال - سایز : cm 27*36 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 12000 تومان
مدل پرال - سایز : cm 27*36 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 12000 تومان
مدل پرال دماسنج - سایز : cm 27*36 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 15000 تومان
مدل پرال دماسنج - سایز : cm 27*36 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 15000 تومان
مدل 225 - سایز : cm 32 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11300 تومان
مدل 225 - سایز : cm 32 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11300 تومان
مدل اسکای - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11300 تومان
مدل اسکای - سایز : cm 33 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11300 تومان
مدل 230 - سایز : cm 32 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11300 تومان
مدل 230 - سایز : cm 32 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11300 تومان
مدل 235 - سایز : cm 32 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11300 تومان
مدل 235 - سایز : cm 32 - قیمت چاپ دیجیتال : 1000 تومان - 11300 تومان
 
 
Powered by Phoca Gallery


گروه تولیدی ایران زمان - تولید کننده انواع ساعت تبلیغاتی

 تبلیغات در به خاطر سپردن محصول یا خدمات شما به مشتریانتان و ایجاد ارتباط عمیق تر موثر خواهد بود. از این رو گروه تولیدی ایران زمان تخصصی ترین مرکز تولید و عرضه انواع ساعت دیواری تبلیغاتی , ساعت تبلیغاتی , ساعت دیواری , ساعت رومیزی تبلیغاتی , خودکار تبلیغاتی , ساعت مچی تبلیغاتی و انواع هدایای تبلیغاتی با بهر گیری از نیروهای کار آزموده و متخصص آماده ارائه خدمات به مشتریان خود می باشد.

هدف ما ایجاد رابطه بلند مدت با مشتریان است

برخی از مشتریان ساعت تبلیغاتی • cliant1.jpg
 • cliant2.jpg
 • cliant3.jpg
 • cliant4.jpg
 • cliant5.jpg
 • cliant6.jpg
 • cliant7.jpg
 • cliant8.jpg
 • cliant9.jpg
 • cliant10.jpg
 • cliant11.jpg
 • cliant12.jpg
 • cliant13.jpg
 • cliant14.jpg
 • cliant15.jpg
 • cliant16.jpg
 • cliant17.jpg
 • cliant18.jpg
 • cliant19.jpg
 • cliant20.jpg
 • cliant21.jpg
 • cliant22.jpg
 • cliant23.jpg
 • cliant24.jpg
 • cliant25.jpg
 • cliant26.jpg
 • cliant27.jpg
 • cliant28.jpg
 • cliant29.jpg
 • cliant30.jpg
 • cliant31.jpg
 • cliant32.jpg
 • cliant33.jpg
 • cliant34.jpg
 • cliant35.jpg
 • cliant36.jpg
 • cliant37.jpg
 • cliant38.jpg
 • cliant39.jpg
 • cliant40.jpg

جدیدترین مقالات


مقالات بیشتر ...

مجموعه محصولات


گروه ایران زمان (طراحی و تولید ساعت تبلیغاتی و انواع هدایای تبلیغاتی) با ارائه محصولاتی نظیر انواع ساعت تبلیغاتی , ساعت دیواری تبلیغاتی , ساعت رومیزی تبلیغاتی , ساعت مچی تبلیغاتی , خودکار تبلیغاتی , ساک دستی تبلیغاتی و انواع هدایای تبلیغاتی متنوع مورد نیاز شما، با کیفیتی عالی و قیمتی مناسب،آماده همکاری باشماست . که ساده ترین دستاورد این همکاری، افزایش چشمگیر اثر بخشی برنامه های تبلیغاتی شما با هزینه کمتر است.

ارتباط با ما


آدرس : اتوبان شهید محلاتی ، خیابان نبرد جنوبی ، تقاطع دوم ، جنب دفترخانه 383 ، پلاک 238 ، طبقه سوم
تلفن تماس : 02133709237-02133709232
همراه : 09902892509

: 13 + 11 =


امروز61
دیروز49
این هفته266
این ماه859
مجموع46759

ساعت دیواری , ساعت تبلیغاتی , ساعت دیواری تبلیغاتی , خودکار تبلیغاتی , خرید خودکار تبلیغاتی , انواع خودکار تبلیغاتی , رنگ بندی مختلف خودکار تبلیغاتی , کاربرد خودکار تبلیغاتی , لیست قیمت انواع خودکار تبلیغاتی , خرید خودکار , هدایای تبلیغاتی , گیفت تبلیغاتی , خودکار تبلیغاتی ارزان , خودکار تبلیغاتی پلاستیکی , قیمت خودکار تبلیغاتی , خودکار تبلیغاتی ارزان قیمت , خودکار تبلیغاتی فلزی , فروش انواع هدایای تبلیغاتی , ساعت دیواری تبلیغاتی ارزان , چاپ ساعت تبلیغاتی دیواری , چاپ ساعت تبلیغاتی , فروش ساعت دیواری تبلیغاتی , فروش ساعت دیواری , فروش ساعت تبلیغاتی , چاپ ساعت دیواری تبلیغاتی , تولید کننده ساعت دیواری تبلیغاتی , تولید کننده ساعت تبلیغاتی , تولید کننده ساعت دیواری , طراحی و تولید ساعت تبلیغاتی , فروش و عرضه انواع ساعت های تبلیغاتی , ساعت تبلیغاتی رومیزی , ساعت رومیزی تبلیغاتی , ساعت تبلیغاتی مچی , ساعت دیواری فانتزی , ساعت دیواری مدرن , خرید ساعت دیواری , انواع ساعت دیواری , قیمت انواع ساعت دیواری , ست رومیزی تبلیغاتی , ساعت مچی عقربه ای , ساعت مچی دیجیتالی , ساعت مچی مردانه , ساعت مچی زنانه , ساعت مچی ارزان , ساعت مچی اسپرت , انواع ست تبلیغاتی , ست مدیریتی تبلیغاتی , پاور بانک تبلیغاتی , فلش مموری تبلیغاتی , ساعت مچی اصل و با کیفیت , هدایای تبلیغاتی دیجیتالی